Vogelwacht

Vogelwacht vereniging

Parrega / Hieslum / Dedgum e.o. Afdeling van de BFVW [Bond Friese Vogel Wachten]

De vogelwacht vereniging Parrega e.o. is opgericht in 1963 door een aantal enthousiaste eierzoekers, die zich gingen verenigen om na de eierzoekperiode nazorg te verrichten in de landerijen.
In de loop der jaren is er veel veranderd. De landbouw is intensiever geworden en dat heeft consequenties gehad voor de weidevogels. Mede daardoor zijn de taken in de loop der jaren gewijzigd.

Huidige activiteiten van deze vereniging zijn:
* Nazorg verrichten in de landerijen met doel de weidevogel nesten te beschermen. Nazorg kan bestaan uit het tellen van de nesten, markeren van de nesten en het beschermen van de nesten door het plaatsen van nestbeschermers.
* Nestkastjes plaatsen voor de zangvogels.
* Educatie verzorgen voor de jeugd, eventueel in samenwerking met de basisschool.

In Friesland bestaat gelukkig nog de traditie van kievitseierzoeken,het is belangrijk deze traditie in stand te houden.
Enthousiaste eierzoekers mogen met een eierzoekkaart tot 9 april kievitseieren zoeken en rapen.
Het vinden van deze eieren is een kunst op zich, door in deze zoekperiode betoeft te worden in het vinden van deze eieren zijn deze natuurliefhebbers in staat om de nesten na de raapperiode te beschermen.

Wel moeten we aanmerken dat deze afdeling van de BFVW een van de kleinste wachten is van de BFVW. We hebben +/- 60 leden, waarvan er een 10 tal actief zijn.
Maar toch denken we een steentje bij te dragen aan de bescherming van de vogels die in onze omgeving voorkomen.

1e Kivietsei 2007

1e Kivietsei 2006