Oranjevereniging

De Oranjevereniging Parrega-Hieslum e.o.

De Oranjevereniging is opgericht op 11 mei 1945.

Momenteel zijn er 11 bestuursleden en telt de vereniging 250 leden.

de dorpsfeesten vind je hier

Lees meer

Biljartvereniging

2006biljarten8
 
 
Biljartvereniging `t Bruine Cafè
De biljartvereniging is gezamelijk opgericht met de dam- en schaakclub op 20 november 1974 in cafè De Harmonie, met totaal 22 leden.

Lees meer

Winter Wille 2

                                        IJsbaanvereniging Winter Wille

Lees meer

De gymvereniging

GYMASTIEKVERENIGING  PARREGA 

Veel bewegen is gezond.
Het stimuleert de motorische ontwikkeling
en zorgt er voor dat je lekker in je vel zit.

Lees meer

Jeugdvoetbal Parrega

Jeugdvoetbal

Parrega, Hieslum en Dedgum hebben voor de schooljeugd en de jongeren een voetbalcommissie. Deze commissie organiseert ieder jaar een voetbaltoernooi en een voetbalspelletjesmiddag voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd vanaf 5 of 6 jaar.

Het Sinterklaastoernooi is in de sporthal de Gearhing en de voetbalspelletjesmiddag in juni op het sportveld. Alle kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool doen ieder jaar mee aan het regionaal schoolvoetbaltoernooi.

Voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar is er een voetbaltraining op vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur. De contributie voor een jaar is € 25,-. Zomers wordt er op het sportveld getraind.

De leiding van dit jeugdvoetbal is in handen van :

Johan Eddy Kuipers       Trekweg 2        Parrega

Geert Jan v.d. Meer        Horstweg 28    Parrega

 

 

 

 

Hervormde gemeente

Gemeente Parrega/Hieslum en Tjerkwerd/Dedgum
De hervormde gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum vormen een combinatie.

Lees meer

Volleybalclub

Volleybal in Parrega

Gedurende de wintermaanden Oktober t/m maart wordt er volleybal gespeeld in Parrega.

Lees meer

Vogelwacht

Vogelwacht vereniging

Parrega / Hieslum / Dedgum e.o. Afdeling van de BFVW [Bond Friese Vogel Wachten]

Lees meer

Begrafenisvereniging

 "Gedenk te Sterven" Met onze ongeveer 330 leden zijn we een vereniging die nog op een traditionele manier uitvaarten verzorgt.

Lees meer

Christelijke Muziekvereniging Excelsior

Christelijke Muziekvereniging Excelsior


Excelsior Parrega is een harmonieorkest dat al sinds 1893 bestaat.

Lees meer

CBS de Paadwizer

De Paadwizer is de enige school voor basisonderwijs in Parrega. Het is een Christelijke school met “ruimte” voor kinderen van ouders met geen of een andere levensovertuiging.

Lees meer

EHBO

EHBO Parrega

EHBO vereniging Parrega - Hieslum is een kleine vereniging die ieder jaar 5 herhalingscursussen organiseert

Lees meer