Workumer Mar

Visrijk water veranderde in polderland

 

Drie meren te weten Parregaster, Makkumer en Workumer gaven een inkomen aan vissers en stonden bekend om de goede kwaliteit vis, die in deze meren werd gevangen. Paling om te zuigen en in de Parregaster meer was het de blei die geroemd werd. Toch werd besloten om de meren droog te malen en hiervoor landbouwgrond te scheppen.

Lees meer